תחום השילוט, על המצעים המגוונים שלו, תורם ליצירת נפח אשפה גדול, וברובו – רעיל ומזהם את הסביבה בכימיקלים ובגזים מזיקים.

אנו בג'וליבר קבענו יעדי זמן להחלפת הטכנולוגיות והמצעים המיוצרים והמשווקים על ידנו, לכאלו המיוצרים ממשאבים מתחדשים.

חומרים, אשר בייצורם ינצלו פחות משאבי אנרגיה ומחצבים, בעת השימוש בהם (ציפוי, הדפסה, חיתוך ועיבוד) יזיקו לסביבה כמה שפחות, ובסוף חייהם - ימוחזרו ליצירת מוצרים חדשים ולשימור אנרגיה, או יתכלו ביולוגית בתהליכי קומפוסט בהתאם לתקנים המקובלים בעולם.

אנו תקווה כי אגף זה בתחום השילוט, הדפוס והפרסום, יגדל ויהווה מנוף, לנו וללקוחותינו, לשיפור הקשר עם העולם שבו אנו חיים ולצימוח כלכלי.

שילוט אקולוגי - JolyBoard - באתר ג'וליבר.